Sabiedrības veselības mērķis ir uzlabot visu iedzīvotāju veselību un palielināt kvalitatīvi un veselīgi nodzīvotos dzīves gadus, mazinot sliktas veselības cēloņus.Veselība – tā ir cilvēka fiziska, psihiska un sociāla labklājība, nevis tikai stāvoklis bez slimībām.
Sabiedrības veselība ir daudzpusīga zinātne un prakse, kuras darbība ir vērsta uz slimību profilaksi, iedzīvotāju veselībai nekaitīgas apkārtējās vides nodrošināšanu un veselīga dzīvesveida veicināšanu, kā arī veselības politikas veidošanu un veselības statistiku.